Nyhets-API

MyNewsFlash bygger på vårt eget nyhets-API. Med APIet kan du söka bland alla Sveries redaktionella nyheter och bygga applikationer som analyserar, visualiserar och presenterar nyhetsdata.

 

Datastory

Datastory använder nyhets-APIet för att analysera vad media skriver om. Exempelvis har de använt data från APIet för att kartlägga vilka av världens länder svensk media rapporterar minst om.

Vryfi

Baserat på data från nyhets-APIet så visar hattboten Vryfi hur olika nyhetsartiklar relaterar till varandra, t.ex. genom att de handlar om samma händelse. Ett bra sätt att få en överblick av hur olika tidningar skriver om samma sak.

Genews

Genews använder nyhets-APIet för att analysera hur könsbalansen ser ut i svenska nyhetsartiklar. Genom att anlysera om media skriver mest om män eller kvinnor så vill Genews påverka utvecklingen i rätt riktning.

Kontakta oss

Är du intresserad att börja använda APIet så maila info@mynewsflash.se.