Mynewsflash är en ämnesorienterad nyhetstjänst.

Mynewsflash läser alla nyheter från samtliga svenska webtidningar.
Mynewsflash levererar alla relevanta artiklar till sina användare baserat på ämnen de har definierat. Hämta i App Store   Ladda ner på Google Play

“Jag är otroligt imponerad av hur bra MyNewsFlash fungerar för mig. Ni har 100% hitrate, mailar mig snabbare än journalisten som skriver artikeln och skickar inga falska positives, vilket alla andra tjänster jag testat gör.”

– Joel Larsson, Fast Track Malmö

alla nyheter på samma plats

Mynewsflashs syfte är att göra det enklare för varje individ att läsa fler nyheter som är av intresse för för just dem.
Med Mynewsflash kan vem som enkelt få varje artikel som handlar om vilket ämne som helst, direkt när artikeln publicerats.

Mynewsflashs ambition är att leverara sina användare till samtliga nyhetsartiklar från samtliga nyhetstidningar.
Mynewsflash lägger inget värde i storleken på tidningen eller innehållet. De enda kriterier är:

  • Tidnignen måste ha en redaktör, som inte är anonym.
  • Tidningen måste ha minst en journlaist.

Mynewsflash ser värdet i att få information från olika källor. Mångfaldig information leder till bättre beslut, inte sämre.

Mynewsflash levererar värde både till läsaren och producenten av nyheter.
Mynewsflash levererar alltid läsaren direkt tillbaka till originalartikeln.
Mynewsflash vill belöna bra journaliastik. Mynewsflash tror på värdet innehållet i en artikel före clickbait rubriker och sensationell storytelling.

“Med MyNewsFlash får jag nyheter om de företag jag har investerat i av så pass tidigt så jag kan agera innan många andra kan, vilket har lett till att jag tjänat pengar.”

– Peter Borgman, ScandGroup

Mynewsflash är byggt från grunden för individen och vi erbjuder även företag en helhetslösning för alla nyhetsbehov inom bolaget. Kontakta Gustav så berättar han mer.

Ladda ner Mynewsflash och skapa lite ämnen för alltid ta del av de senast nyheterna oavsett vilka ämnen du är intresserad av.